HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE

Ngữ Pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 01 - Học tiếng Nhật online cùng HCC

N1 は N2 です Ý nghĩa: N1 là N2 Cách dùng: Danh từ đứng trước は là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu ですđược sử dụng ở cuối câu khẳng định, biểu l...

Chi tiết

Ngữ Pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 02 - Học tiếng Nhật online cùng HCC

.  これ/それ/あれ は            N です Ý nghĩa: Cái này/cái đó/cái kia là N Cách dùng: Đây là các danh từ chỉ thị. Được sử dụng như một danh t...

Chi tiết

Từ vừng tiếng Nhật chủ đề tên các Nước - học tiếng nhật online cùng HCC

Từ vừng tiếng Nhật chủ đề tên các Nước - học tiếng nhật online cùng HCC

Chi tiết

Học kanji bằng hình ảnh bài 1 - 女, 学,子, 生 - học tiếng nhật online cùng HCC

1, Nữ : 女 Cách đọc theo âm Onyomi: じょ、 にょう、 にょ  Cách đọc theo âm Kunyomi: おんな、 め Cách Nhớ: Hãy tưởng tượng chữ Nữ 女 có hình dáng c...

Chi tiết

Học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh chủ đề Rau - Củ - Quả - Học tiếng Nhật Online cùng HCC

Học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh chủ đề Rau - Củ - Quả - Học tiếng Nhật Online cùng HCC

Chi tiết

Học KANJI bằng hình ảnh bài 2 - 出, 市, 村, 雨 - Học tiếng Nhật online cùng HCC

Học KANJI bằng hình ảnh Bài 2 - 出, 市, 村, 雨 1, Xuất : 出 Cách đọc theo âm Onyomi: しゅつ、 し ゅっ、 すい  Cách đọc theo âm Kunyomi: で, だ

Chi tiết

Ngữ Pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 04 - Học tiếng Nhật online cùng HC

* Ý nghĩa: Bây giờ là ~ giờ ~ phút. * Cách dùng: - じ đặt sau số đếm, dùng chỉ giờ. - ふん(ぷん)đặt sau số đếm, dùng chỉ phút.

Chi tiết

Học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh chủ đề ĐỘNG VẬT - Học tiếng Nhật Online cùng HCC

Học từ vựng tiếng Nhật qua hình ảnh chủ đề ĐỘNG VẬT - Học tiếng Nhật Online cùng HCC

Chi tiết

Ngữ Pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 05 - Học tiếng Nhật online cùng HCC

1. N は  ~月(がつ)  ~日(にち)です。(Cách nói ngày tháng) * Ý nghĩa: N là ngày ~ tháng ~. * Ví dụ: きょうは    七月八日です。              ...

Chi tiết

Học kanji bằng hình ảnh bài 4 - Xã : 社, Mã : 馬, Tảo : 早

Học kanji bằng hình ảnh bài 4 - Xã : 社, Mã : 馬, Tảo : 早

Chi tiết