LÝ DO NÊN ĐI DU HỌC NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP THPT (CẤP III)

Lý do 1: Thời gian du học Nhật Bản và thời gian học đại học tại Việt Nam là tương đương nhau. Khi sang Nhật du học: thời gian học Nhật Ngữ là 1,5 – 2 năm + học tiếng một trường nghề/cao đẳng/ đại học, suy ra tổng thời gian du học mất khoảng 4 – 5