Ngữ Pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 01 - Học tiếng Nhật online cùng HCC
 1. N1 は N2 です
 • Ý nghĩa: N1 là N2
 • Cách dùng:
 • Danh từ đứng trước là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu
 • ですđược sử dụng ở cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe
 • Đứng trướcです là một danh từ hoặc một tính từ
 • Chú ý:khi là trợ từ sẽ được đọc là wa chứ không phải ha
 • Ví dụ:
 • わたしはたなかです (Tôi là Tanaka)
 • わたしは学生です(Tôi là học sinh)

 

 1. N1 は N2 ではありません
 • Ý nghĩa: N1 không phải là N2
 • Cách dùng:
 • ではありませんLà mệnh đề phủ định của です
 • Trong hội thoại người ta có thể dùngじゃありません thay choではありません
 • Chú ý: ではkhi là trợ từ sẽ được đọc là dewa
 • Ví dụ:
 • わたしは学生ではありません(Tôi không phải là học sinh)

 

 1. S +
  1. Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi có hoặc không)
 • Cách dùng:
 • Để tạo một câu hỏi chỉ cần thêm vào cuối câu
 • Câu trả lời cho câu hỏi này luôn phải cóはい (Vâng, đúng) hoặc いいえ(Không, không phải). Nếu giản lược đi sẽ bị xem là thất lễ
 • Ví dụ:
 • マイさんはベトナム人ですか(Mai là người việt phải không?)
 • …はい、ベトナム人です( Vâng, Là người việt )
  1. Câu hỏi có từ để hỏi
 • Cách dùng:
 • Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi
 • Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ
 • Chú ý: Khi nói thì nhấn giọng ở trợ từ
 • Ví dụ:
 • あの人はだれですか(Người kia là ai ?)
 • (あの人は)すずきさんです( (Người kia) là anh Suzuki )

 

 1. N
 • Ý nghĩa: N cũng
 • Cách dùng: Trợ từ được sử dụng thay cho khi những thông tin về chủ đề của câu giống với những thông tin của chủ đề trước đó
 • Ví dụ:
 • わたしはベトナム人です(Tôilà người Việt Nam)
 • マイさんもベトナム人です (Chị Mai cũng là người Việt Nam)
 1. ~ さん
 • Cách dùng:

- Trong tiếng Nhật sử dụngさん đứng ngay sau tên của người nghe hoặc người thứ 3 để bày tỏ sự kính trọng đối với người đó

- Chữ さんkhông bao giờ sử dụng sau tên của chính mình

 • Ví dụ:
 • わたしはたなかです (Tôilà Tanaka)
 • あのかたはリンさんです (Vị kia là chị Linh)
 • Chú ý
 • Khi trao đổi trực tiếp thì người Nhật ít sử dụngあなた khi đã biết tên của người nghe, mà sẽ sử dụng tên của người gọi. Ngoài ra, ở Nhật khi gọi một người nào đó thì gọi nguyên cả tên và họ hoặc chỉ cần gọi họ là đủ. Chỉ gọi tên trong những trường hợp bạn bè quen thân hay người thân trong gia đình

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

KHOA NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Số 40, Ngõ 20, Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại : 0972 893 528 - 0915 150 618